Connemara Institute

Connemara Institutes verksamhet är att utföra uppdrag enligt Antrologins filosofi via Unicodes process och Connemara Energy Concept. Detta gäller såväl individ som företag.

Connemara Energy Concept

CEC är essänsen av ett stort antal vetenskaper, sammansatta i en helhet där både existensiella, emotionella, mentala och fysiska delar ingår.

Grundvärderingarna bygger på Antrologins filosofi och har en tydlig linje från själen till den fysiska kroppens funktion.

CEC har under mer än 30 år hjälpt tusentals människor till ett bättre liv, både genom behandlingar genom utbildningar.

Från trauma/obalans till långsiktig balans och funktion.

Utgångspunkten är kunskapen om hur en människa fungerar, och vilka grundpelarna är. Arbetssättet är att hitta och lösa upp grundorsaker på ett energimässigt plan.

CEC:s verktyg här är External Qi och Manuella Muskeltester.

Klientens medvetenhet höjs och förståelse skapas när grundorsak är identifierad och balanserad. Detta leder i sin tur att klienten får en ökad förståelse och acceptans för sin situation.

Nästa del i CEC behandling innebär alltid en lån­gsiktig handlingsplan.

Om så behövs görs uppföljning och vidare arbete för att på både ett energimässigt/emotionellt plan, som ett mentalt o fysiskt plan, optimera klienten för att genomföra handlingsplanen.

Design by Spiritsoundesign