Connemara Institutes verksamhet är att utföra uppdrag enligt

Antrologins filosofi via Unicodes process.

Detta gäller såväl individ som företag.